התחדשות עירונית בשישה שלבים – שלב 6

התחדשות עירונית בשישה שלבים – שלב 6

6

היום שאחרי- מידע וזכויות

היום שאחרי- מידע וזכויות

בפרויקטים של פינוי בינוי ותמ”א 38 הריסה ובנייה לאחר קבלת היתר בנייה תחל הריסת הבניין הישן ובניית הבניין החדש במקומו. בשלב זה יעברו בעלי הדירות לדיור חלופי עד לתום תקופת הבנייה.

בתום הבנייה יקבלו הדיירים את המפתחות לדירה התמורה בבניין החדש. את הבניינים הישנים מחליפים כעת בניינים חדשים בבניה מודרנית עם תשתיות חדשות ואיכותיות.

אחד האתגרים בתהליכי התחדשות עירונית הינו עלויות תחזוקת המבנים החדשים, ובפרט יכולת המימון של עלויות אלה על ידי בעלי הדירות המקוריות במתחם ההתחדשות העירונית. בשלב זה, חשוב לקבל הנחיות והסברים מפורטים מהיזם ו/או מהקבלן ובליווי המפקח לתפעול שוטף ותקופתי של הבניין.

על מנת לסייע לתושבים בהתמודדות עם אתגר התחזוקה השוטפת ועלויות התחזוקה אנו ממליצים על קריאה של:
“המלצות הרשות הממשלתית למנגנון מימון עלויות התחזוקה לבעלי דירות ממשיכים בפרויקטים של התחדשות עירונית”

לשלבים הנוספים

1

לימוד ובדיקה
ראשונית

2

בחירת
נציגות דיירים

3

בחירת
עו”ד דיירים

4

התקשרות עם
בעלי מקצוע

5

בחירת יזם
ויציאה לדרך

6

היום שאחרי
מידע וזכויות