מידע ליזם

מידע ליזם

נהלים והנחיות ליזמים למתחמי פינוי בינוי

נהלים

הנחיות