חזון ומטרות

חזון ומטרות

האגף להתחדשות עירונית בעיריית הוד השרון הוקם בשנת 2020 על ידי עיריית הוד השרון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במטרה לסייע לתושבים וליזמים לקדם התחדשות עירונית איכותית בעיר הוד השרון.

תפקידו של האגף להתחדשות עירונית הוא לקדם וללוות תהליכי התחדשות עירונית בעיר בהיבט הפיסי והחברתי, לפשט תהליכים ולהנגיש אותם לתושבים ובעלי הנכסים וכך לאפשר התחדשות עירונית איכותית בעיר ושיפור איכות חיי התושבים בשכונות הוותיקות בעיר.

עבודת האגף מתייחסת בעבודתה להיבטים החברתיים-קהילתיים בתהליכי התחדשות עירונית, לצד היבטים כלכליים ותכנוניים באופן שיבטיח שצרכי התושבים יבואו לידי ביטוי בתכנון ההתחדשות העירונית.

*פרויקטים של התחדשות עירונית הם תמ”א 38 ופרוייקטים של פינוי בינוי.