תחומי הפעילות

תחומי הפעילות

כחלק מפעילותו להנעת תהליכי התחדשות עירונית מסייע האגף בארגון וליווי חברתי של המתחמים הקיימים וקידום התכניות. מטרת הפעילות נועדה להוביל את חידוש מלאי המגורים בעיר, שיפור המרחב הציבורי, והתשתיות העירוניות.
האגף יפעל לפיתוח המרקם העירוני הותיק לצד שימור איכות החיים בעיר ומתן דגש בעבודה על ערכים של קהילה וקיימות.

תחומי פעילות האגף