אודות

אודות

התחדשות עירונית היא תהליך שמטרתו לחדש מרקם מגורים ותיק לאפשר סביבת מגורים טובה יותר לתושבים וזאת על ידי חידוש ושדרוג המבנים לצד שיפור משמעותי של התשתיות, המרחב הציבורי ומענה לצרכי ציבור.

להתחדשות עירונית מספר מסלולים באמצעותם ניתן לממש פרויקט ולכן נדרשת בדיקה מול גורמי התכנון בעיר לגביי האפשרויות העומדות בפניכם ובהתאם למדיניות העירונית להתחדשות עירונית.

בבדיקה ובהתייעצות הראשוניים, מומלץ לשאול: האם מיקום הבניין שלי תואם למדיניות העירונית להתחדשות עירונית? מהי המדיניות התכנונית להתחדשות עירונית בבניין שלי?

תחילה נסביר מהם המסלולים הקיימים להתחדשות עירונית, ההבדלים ביניהם והתנאים לקיומם