התחדשות עירונית בשישה שלבים – שלב 5

התחדשות עירונית בשישה שלבים – שלב 5

5

בחירת יזם ויציאה לדרך

5. בחירת יזם

לאחר בחירת הנציגות, עו”ד מלווה ומפקח בנייה, הגיע השלב אשר יאפשר את הוצאתו לפעול של הפרויקט – שלב בחירת היזם. מומלץ לערוך מכרז ולבחור מתוך המועמדים את איש המקצוע המתאים והראוי ביותר לאחר השוואה מעמיקה בין ההצעות השונות וניהול משא ומתן.

 • בדיקת הניסיון המקצועי של המועמד בתחום ההתחדשות העירונית (בדגש על הניסיון הרלוונטי- האם מדובר בניסיון בתחום תמ”א 38 או פינוי בינוי?) כולל קבלת המלצות, ביקור במתחמים שקידם בעבר והוכחות בדבר ניסיונו המקצועי בתחום ההתחדשות העירונית.
 • בדיקת האיתנות הכלכלית והפיננסית של המועמד על מנת להבטיח יציבות ואמינות.
 • קיום פגישות משותפות של המועמד והנציגות הנבחרת כדי לבדוק את הכימיה ביניהם.
 • בבחינת הניסיון, מומלץ להבדיל בין פרויקטים שסיימו ביצוע וניתן להתרשם מהם, לבין פרויקטים הנמצאים בהליך התקשרות.
 • כדאי ליצור קשר עם בעלי נכסים בפרויקטים קודמים ולקבל את חוות דעתם על ההתנהלות מול היזם/קבלן לאורך חיי הפרויקט.
 • מומלץ לבקר פיזית באתרים שעברו התחדשות עירונית על ידי היזם/קבלן ולהתרשם מאופן הביצוע של הפרויקט.
 • סוגי הביטחונות שיינתנו ע”י היזם במהלך הפרויקט.
 • מיקום הדירה החדשה בהשוואה לדירה הקיימת (בפרויקט תמ”א 38/2 הריסה ובניה או פרויקט פינוי בינוי).
 • איכות הבנייה וחומרי הגמר בפרויקט.
 • משך זמן הבנייה אליו מתחייב היזם בביצוע הפרויקט ולוחות זמנים ברורים לקידום שלבי התכנון.
 • גובה תשלום התחזוקה החודשי הצפוי.

לשלבים הנוספים

1

לימוד ובדיקה
ראשונית

2

בחירת
נציגות דיירים

3

בחירת
עו”ד דיירים

4

התקשרות עם
בעלי מקצוע

5

בחירת יזם
ויציאה לדרך

6

היום שאחרי
מידע וזכויות