שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

לשירותכם מקבץ שאלות ותשובות נפוצות:

יש לפעול על פי חמשת השלבים המומלצים על ידי האגף להתחדשות עירונית:

  1. לימוד ובדיקה ראשונית
  2. בחירת נציגות דיירים
  3. בחירת עו”ד דיירים
  4. התקשרות עם בעלי מקצוע
  5. בחירת יזם ויציאה לדרך

פירוט אודות השלבים ניתן למצוא באתר תחת הקטגוריה>>התחדשות עירונית בשישה שלבים.

גודל הדירה החדשה נקבע בהסכם מול היזם עמו חתמתם בהתאם לתמורות שהובטחו על ידו. יחד עם זאת, מומלץ לוודא כי התמורות שהובטחו תואמות את מדיניות התכנון המוגדרת ע”י העיריה.
מדיניות ההתחדשות העירונית בעיר מדברת על תמורה ממוצעת שתעמוד על 12 מ”ר שטח בנוי. בנוסף, מרפסת בשטח ממוצע של 12 מ”ר וחניה תת קרקעית. ניתן לראות כאן את מסמך המדיניות להתחדשות עירונית.

לא, בפרויקטים של התחדשות עירונית לרוב, ההוצאות והמיסים חלים אך ורק על היזם/קבלן שבונה את הפרויקט. בעלי הנכסים אינם משתתפים באף הוצאה. עם זאת, יש לבחון את הנושא לעומק טרם חתימת ההסכם, באמצעות בעלי המקצוע המלווים את בעלי הנכסים , ולעגן את כל זכויותיכם בהסכם.

כידוע תחזוקה של מבנה חדש גבוהה יותר מבניין ישן בגלל שמדובר ביותר דיירים, תחזוקה של מעלית ועוד. אחד האתגרים בתהליכי התחדשות עירונית הינו עלויות תחזוקת המבנים החדשים, ובפרט יכולת המימון של עלויות אלה על ידי בעלי הדירות המקוריות במתחם ההתחדשות העירונית, על מנת להתמודד עם אתגרים אלה פרסמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מסמך ובן המלצות למנגנון מימון עלויות התחזוקה לבעלי דירות ממשיכים בפרויקטים של התחדשות עירונית.

קישור למסמך

כשמדובר בפינוי בינוי יש צורך בהסכמה של 67% מהדיירים ואילו בתמ״א 38 נדרשת הסכמה של 80%.
חשוב לציין כי בכדי לקבל היתר בנייה על היזם להשיג 100% הסכמות מקרב בעלי הדירות על מנת להוציא את הפרויקט אל הפועל.

אין מניעה למכור את הנכס לכל אורך הפרויקט בהתאם להסכמות עם היזם.

במידה ומדובר בסירוב שאינו מוצדק ולא נראה כי יש פתרון באופק, ניתן להיעזר באגף להתחדשות עירונית ו/או במרכז הגישור העירוני וכן בכלים משפטיים על פי חוק, באמצעות עו”ד מלווה ופניה לערכאות משפטיות . יחד עם זאת ההמלצה טובה ביותר היא בראש ובראשונה לנסות ולדבר עם אותו דייר סרבן! להבין מדוע הוא מסרב לקדם את הפרויקט. לא מעט פעמים ניתן הגיע לפתרון באמצעות שיח, גישור והבנת הצרכים של אותו דייר סרבן ובכך להימנע מהליכים משפטיים, אשר בסופו של דבר מסרבלים את ההליך ומאריכים אותו.

*ט.ל.ח
מובהר כי האמור במסמך זה לעיל אינו מהווה כתחליף לקבלת יעוץ משפטי והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במסמך זה הינה על אחריות הקורא בלבד. מובהר כי כל האמור במסמך זה בכל נושא התכנון כפוף לסמכות ולשיקול הדעת של גורמי התכנון המוסמכים.