התחדשות עירונית בשישה שלבים – שלב 3

התחדשות עירונית בשישה שלבים – שלב 3

3

בחירת עו"ד מלווה דיירים

בחירת עו"ד מלווה דיירים

לאחר שבחרתם נציגות בעלי נכסים מוסמכת, הגיע הזמן לבחור אנשי מקצוע אשר ילווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו ויתנו מענה לכל צרכי התושבים: עורך דין, יזם / קבלן ומפקח בנייה אשר ילוו את הפרויקט מתחילתו ועד סופו ויתנו מענה לכל צרכי התושבים. מקובל בפרויקטים של התחדשות עירונית כי שכר הטרחה של אנשי המקצוע המייעצים לדיירים משולם על ידי היזם.

בחירת עו”ד דיירים:

פרויקט התחדשות עירונית הינו פרויקט מורכב המשלב בתוכו הליכים משפטיים המצריכים ליווי משפטי מקצועי.
במטרה להגן על האינטרסים והזכויות שלכם מומלץ לבחור עורך דין שילווה ויעניק לכם ליווי משפטי, החל משלבי ההתארגנות הראשוניים ועד לסיום הפרויקט.
מומלץ כי בכל פרויקט של התחדשות עירונית יהיה עורך דין אחד מייצג עבור כל בעלי הדירות ואך ורק אותם. ייתכן שבמתחם להתחדשות עירונית, יהיה יותר ממשרד עורכי דין
אחד. זה פחות מומלץ אבל אפשרי, בכפוף לכך שעורכי הדין ישתפו פעולה לניהול משותף של המתחם.
את עורך הדין יש להעסיק בשלב מוקדם ככל הניתן וחובה לפני כל התקשרות בהסכמים סופיים. המלצתנו היא לא לחתום על חוזים או מסמכי הסמכה מכל סוג או יפויי כוח כלשהם ללא ליווי של עורך דין מטעם בעלי הדירות.

לאחר קבלת המלצות מהנציגות, עורך הדין נבחר על ידי כלל בעלי הדירות!

 • טרם התקשרות עם עורך דין מלווה, מומלץ לבקש הוכחות בדבר ניסיונו המקצועי בתחום ההתחדשות העירונית. ניסיון מוכח בייצוג בעלי דירות בפרויקט התחדשות עירונית הוא מהותי וחשוב!
 • מומלץ לערוך מכרז למספר מועמדים ולבצע השוואה של העו”ד/משרד עו”ד בהתאם לפרמטרים הרלוונטיים לכם.
 • תיאום פגישת היכרות – חשוב לקיים במשרד עורכי הדין!
  מי מטפל בפרויקט? לוודא שבעל הניסיון הוא זה שמלווה את הפרויקט בפועל. לשאול כבר במעמד הפגישה הראשונה מי עורך הדין שיטפל בפועל בפרויקט? מה הניסיון שלו? ולבקש שהוא זה שיהיה נוכח בפגישת ההיכרות.
 • מומלץ לוודא כי אין ניגוד עניינים, כי העו”ד עמו אתם מתקשרים אינו מייצג יזם/קבלן באותו פרויקט וכי הוא מייצג אתכם נאמנה (ראו חוות דעת של לשכת עורכי הדין בנושא)- להוסיף קישור למסמך
 • באתר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, קיים הסכם מדף מומלץ להתקשרות בין משרד עורכי דין לבעלי דירות. להלן קישור
 • • מתן ייעוץ שוטף, ייצוג משפטי וסיוע לבעלי הנכסים, באמצעות נציגות בעלי הנכסים, בשלבי קידום ותכנון הפרויקט.
 • ניהול מו”מ עם היזם/קבלן וייעוץ שוטף לבעלי הנכסים במהלכו, כולל מתן ההערות למסמכי ההתקשרות בין היזם/קבלן לבעלי הנכסים.
 • הכנת הסכמי התקשרות סופיים עם היזם/קבלן וכן עם נותני שירותים אחרים בפרויקט כולל ליווי שלב החתימה אל מול בעלי הנכסים.
 • סיוע לבעלי הנכסים בטיפול בדיירים סרבנים, כולל ניהול ההליכים נגדם בפני המפקח על רישום המקרקעין ובפני כל ערכאה שיפוטית אחרת עד להשלמה ומיצוי התביעות, הליכי ערעור והליכים קשורים, באם יחולו.
 • ייעוץ משפטי ופיקוח בכל הנוגע לליווי פיננסי או בנקאי לפרויקט, עד לחתימת הסכם ליווי מחייב הכולל התייחסות לבטוחות שיימסרו לבעלי הנכסים בפרויקט.
 • סיוע לנציגות בעלי הנכסים באיתור ו/או בחירת מפקח ושמאי עבור בעלי הנכסים.
 • מעקב אחר ביצוע התחייבויות היזם/קבלן הנבחר בהתאם להוראות ההסכם אשר ייחתם בינו לבין בעלי הנכסים, וטיפול בכל הבעיות השוטפות שיתגלו במהלך הוצאתו אל הפועל של הפרויקט.

לשלבים הנוספים

1

לימוד ובדיקה
ראשונית

2

בחירת
נציגות דיירים

3

בחירת
עו”ד דיירים

4

התקשרות עם
בעלי מקצוע

5

בחירת יזם
ויציאה לדרך

6

היום שאחרי
מידע וזכויות