התחדשות עירונית בשישה שלבים

התחדשות עירונית בשישה שלבים

אנחנו כאן ללוות אתכם לאורך כל התהליך

1

לימוד ובדיקה
ראשונית

2

בחירת
נציגות דיירים

3

בחירת
עו”ד דיירים

4

התקשרות עם
בעלי מקצוע

5

בחירת יזם
ויציאה לדרך

6

היום שאחרי
מידע וזכויות