מגדיאל 55

מגדיאל 55

בתכנון

על הפרויקט

התכנית ממוקמת בדרך מגדיאל

שטח התכנית: 2.186 דונם

יזם: אורון נדל”ן בע”מ

מצב נכנס: 32 יח”ד

מצב יוצא: 97 יח”ד

סטטוס: תנאי סף

כתובת המתחם

מסלול התחדשות עירונית

אדריכל

קבצים להורדה

מפת המתחם

מתחמים נוספים