ישורון 24

ישורון 24

בתכנון

על הפרויקט

התכנית ממוקמת ברחוב ישורון

שטח התכנית: 0.648 דונם

יזם: מידן חברה לבניין השקעות 1988 בע”מ ולי-רן יזום והשקעות בבניה בע”מ

מצב נכנס: 10 יח”ד

מצב יוצא: 29 יח”ד

סטטוס: תנאי סף

כתובת המתחם

מסלול התחדשות עירונית

אדריכל

קבצים להורדה

מפת המתחם

מתחמים נוספים